ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Oracle ในส่วนของ Fusion Middleware มีเป็นจำนวนมากและ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการออกแบบสถาปัตยกรรมของ Application หรือการติดตั้งใน server ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว Oracle Exalogic จึงเป็นทางเลือกหนึ่งขององค์กร ที่ต้องการใช้ Oracle Fusion Middleware ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Oracle Exalogic นำHardware ที่มีศักยภาพและOracle  Fusion Middleware Softwareมาผนวกรวมเพื่อตอบโจทย์ทางด้านความปลอดภัย เสถียรภาพ และประสิทธิภาพเหมาะกับการทำ Application Centerหรือการทำ CloudComputing ทั้ง Private Cloud และ Public Cloudรองรับการใช้งานในองค์ทั้งขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ รองรับการให้บริการผู้เช่าพร้อมกันหลายคน (Multi-Tenancy)จึงถือเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการทำ Cloud Computing

Oracle Exalogic ประกอบไปด้วย

  • Oracle ExalogicHardwareประกอบด้วยCPU Processor Multi-core x86 Xeon หรือSPARC SolarisT-3, หน่วยความจำECC DIMM และ การติดต่อภายในด้วย InfiniBand ที่ผ่านการทดสอบจากโรงงานโดย Oracleเพื่อให้เหมาะสำหรับApplication ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • Oracle Exalogic SoftwareรองรับโปรแกรมJava Application และ Application อื่นๆที่ทำงานภายใต้ Oracle Software ยกตัวอย่างเช่นWebLogic Server , Oracel Coherence , JRockit และ Hotspot เป็นต้นโดยExalogicสามารถเลือกใช้ Operation Systemได้ทั้ง Oracle Linux หรือ Oracle Solaris
  • Oracle Exalogic Managementด้วยSoftwareManagement ที่ชื่อOracle Enterprise Managerซึ่งสามารถMonitor Grid Control ในลักษณะ realtime และรายงานสถานะ แบบอัตโนมัติร่วมทั้ง Admin สามารถทำsystem maintenanceได้อย่างง่ายดาย

Oracle Exalogic สามารถทำงานร่วมกับDatabase ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ Active GridLink ที่มีอยู่ใน WebLogic ในติดต่อกับ Oracle RAC ทำ load-balancing ระหว่าง RAC nodesช่วยการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้Exalogic เชื่อมต่อโดยตรงกับExadata ด้วย Infinibandทำให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้เร็วมากขึ้นลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Application และ Database

Advertisements